Thursday, June 26, 2008

VVA maak swaarkry hier draagliker

PHILIPPOLIS. Die plaaslike tak van die Vrystaatse Versorgingsaksie (VVA) bedien daagliks sop aan behoeftiges in Philippolis, Poding Tse Rolo en Bergmanshoogte gedurende hierdie winter.
Dié minderbevoorregtes is geïdentifiseer deur onder meer gemeenskapsleiers.
Die VVVA is die nuwe naam van die Oranje-Vrouevereniging (OVV) wat in 1908 gestig is om welsynwerk onder behoeftiges te doen. Dié vereniging was baie jare dormant in Philippolis, maar het herlewe deur die aanmoediging van die N.G. Kerk onder voorsitterskap van me. Linda Lubbe.
Geld is ingesamel deur etes te verskaf aan studente wat deur die Future Nature-organisasie na Philippolis gebring is om welsynwerk te doen. Hierdie studente staan onder beheer van me. Kate Groch.
Maandeliks op pensioendag word 'n straatverkoping gehou om die OVV se geldsak te styf. Vir hierdie doel word skenkings soos linne, breekware, ornamente en eetgerei waardeer. In die dorp sal goedere by skenkers se huise afgehaal word.
Bel mee. Jeanne Kalp by 051-773 0014, Lola Oelofse by 082 375 4399 of Roezan SChoeman by 051 773 0494.

No comments: