Wednesday, June 25, 2008

Gestroopte populierbos


Populiere staan soos geraamtes by die driffie langs Reguitstraat, Philippolis - skuins oorkant Jeanne Kalp se huis.

No comments: