Wednesday, September 21, 2011

Vloed lê vonds blootPHILIPPOLIS. 'n Vloed vroeër vanjaar hier het tot skade gelei, maar ook onverwags 'n ondergrondse vonds blootgelê.


'n Keerwal wat terugdateer uit die begindae van Philippolis, is oopgespoel.


Philippolis, die oudste nedersetting in die Vrystaat, se geskiedenis strek terug na die begin-1820's.


Die keerwal het in 'n baie goeie toestand behoue gebly omdat dit bedek is deur die jare bedek met slik. Dit is 'n uitstekende voorbeeld hoe kosbare bogrond behoue kan bly en gronderosie só verhoed kan word.


Sover bekend was niemand meer bewus van dié keerwal nie. Dit is waarskynlik gebou om water op te dam van waar dit dan gelei is na erwe langs Voortrekker- en Colin Fraserstraat.


Sir Laurens van der Post maak onder meer melding in sy boeke van dié fontein.


Philippolis is hier in die Suid-Vrystaat uitgelê omdat daar twee fonteine is wat water kon verskaf, naamlik dié Philippolisfontein en die Koksfontein.


Die Philippolisfontein is langs C&J Motors feitlik reg onder die brug na die Trompsburg-pad.


Die Koksfontein voorsien Rowelsfontein van water en sy oog is langs die Luckhoff-pad.


Beide is standhoudend en droog slegs op in die ergste droogtes.

No comments: