Monday, August 11, 2008

'n Kultuurerfenis met skop

DIE Transgariep Museum in Philippolis is een van die enigste in die land wat gelisensieer is om alkohol - en wel Witblits - te verkoop. Hierdie vuurwater het deur die jare heen net so deel van die Suid-Afrikaanse kultuurerfenis soos die Grieke se ouzo, die Amerikaners se moonshine, die Iere se poteen en die Switsers se kirsch geword. Witblits en mampoer word onderskei op grond van die soort mos waarvan dit gemaak word. Mampoer word van vrugte soos kersies, vye, perskes, appelkose en sitrus gestook, terwyl witblits van druiwe gemaak word. Hier hou mev. Elize Pienaar, kuratrise van die museum, 'n bottel van die Transgariep Museum-witblits vas. Foto: Jens Friis

No comments: